Tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước

Theo TK/Báo Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo về việc tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) các tháng cuối năm 2021.

Tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa
Tăng cường phối hợp thu ngân sách nhà nước. Ảnh minh họa

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cần triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách tài chính về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất... hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, tăng trưởng, phát triển, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ phía người nộp thuế để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Tập trung rà soát các nguồn thu, đôn đốc kê khai, nộp thuế kịp thời; chống thất thu đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình ảnh hưởng bởi dịch bệnh để kê khai nộp thuế không phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh; nợ thuế, gian lận, trốn thuế; tăng cường công tác thu nợ, giải quyết, xử lý nợ, xóa nợ theo đúng quy định. Sở Tài chính kịp thời ghi thu, ghi chi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với các dự án được UBND tỉnh phê duyệt trong giai đoạn cuối năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin về giải ngân vốn đầu tư công dự án theo kế hoạch giải ngân các tháng còn lại của năm để Cục Thuế Khánh Hòa theo dõi, đôn đốc xử lý nợ thuế, quản lý thuế; tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án của tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp; các dự án chậm tiến độ được gia hạn, không được gia hạn; các dự án điều chỉnh đất đai, xây dựng liên quan đến nghĩa vụ tài chính để Cục Thuế kịp thời thực hiện quản lý thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 135  ngày 9/9/2016 của Chính phủ…

Các đơn vị, địa phương căn cứ Quyết định 685 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính, xử lý thống nhất các vướng mắc phát sinh…, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ với NSNN…