Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tới đoàn viên và người lao động

PV.

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động về tình hình dịch COVID-19, sự xuất hiện của các biến chủng mới, vừa qua, Công đoàn Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 220/CV-CĐ về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tới đoàn viên và người lao động.

Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên và người lao động trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19
Các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên và người lao động trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Công văn số 4858/TLĐ-TG ngày 29/8/2022 và Công đoàn viên chức Việt Nam tại Công văn số 347/CĐVC ngày 31/8/2022 về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị các công đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động về tình hình dịch COVID-19, sự xuất hiện của các biến chủng mới.

Thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn)+ vắcxin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5. Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ nhất; chủ động, tích cực xây dựng các kịch bản tuyên truyền, đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch.

Bên cạnh đó, chủ động thông tin, tuyên truyền giúp đoàn viên và người lao động hiểu rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắcxin trong phòng dịch bệnh; khuyến khích, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia tiêm vắcxin để bảo vệ bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng; nhất là đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền, những người muốn lựa chọn vắc-xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắcxin thấp; tuyên truyền, giải thích “tiêm chủng phòng ngừa COVID-19 là nghĩa vụ, là quyền lợi, trách nhiệm của đoàn viên và người lao động”; khẳng định “tiêm vắcxin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh”, cần tiêm đầy đủ, đúng hạn các loại vắc-xin được khuyến nghị; tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, người lao động chăm sóc sức khỏe sau nhiễm và tái nhiễm COVID-19.

Vận động đoàn viên và người lao động tự giác, tích cực, chủ động tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ: Mũi 3 và mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Rà soát thông tin tiêm chủng COVID-19 của cá nhân (trên ứng dụng PC- COVID, Hồ sơ Sức khỏe điện tử, VNEID); sử dụng chức năng “Phản ánh thông tin tiêm chủng” trên Cổng Thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn nếu thông tin thiếu hoặc sai lệch.

Công đoàn Bộ cũng đề nghị các công đoàn trực thuộc tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “Kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm soát dịch COVID-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững”; “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết để hành động”; “phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”.

Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên và người lao động trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19; vận động đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực chung tay phòng, chống dịch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trở lại.