Quảng cáo
Quảng Nam rà soát các dự án chậm tiến độ

Quảng Nam rà soát các dự án chậm tiến độ

Trước yêu cầu của Bộ Tài nguyên Môi trường, tỉnh Quảng Nam đã giao các đơn vị liên quan rà roát, kiểm tra các dự án đã được giao đất nhưng không đưa vào sử dụng.
Một số vấn đề về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Một số vấn đề về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cùng với việc chuyển trọng tâm từ quản lý đất đai bằng các công cụ hành chính sang sử dụng có hiệu quả các công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, bền vững, vấn đề tài chính đất đai luôn được quan tâm khi sửa đổi Luật Đất đai, có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm các mục tiêu trong quản lý đất đai. Từ vai trò, ý nghĩa quan trọng đó, bài viết khái quát những kết quả đạt được; một số hạn chế, bất cập về vấn đề tài chính đất đai theo Luật Đất đai năm 2013, từ đó đưa ra một số đề xuất hoàn thiện, bổ sung trong Luật Đất đai (sửa đổi).
Quản lý đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như thế nào?

Quản lý đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như thế nào?

Theo TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế, quản lý đất công hiện đang có nhiều kẽ hở cả về quy định lẫn việc vận dụng, chấp hành luật pháp. Trên thực tế, ngân sách nhà nước (NSNN) thất thu hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn đất, mặt bằng kinh doanh, tài sản công do chưa tính, hoặc không tính đúng, tính đủ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất và các giá trị, lợi thế kinh doanh vô hình khác... 
Cần công khai đấu giá đất công

Cần công khai đấu giá đất công

Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là việc giao đất không đúng đối tượng hoặc quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án.
Lỗ hổng quản lý đất đai có tiếp tay cho tham nhũng?

Lỗ hổng quản lý đất đai có tiếp tay cho tham nhũng?

Việc hàng loạt quan chức bị xử lý kỷ luật, thậm chí bắt giam về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất thời gian qua cho thấy những lỗ hổng của Luật Đất đai đang hàng ngày, hàng giờ vô tình tiếp tay cho tham nhũng.