VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUẢN TRỊ CHI PHÍ

Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng

Hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí luôn giữ vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Nó bao gồm việc cung cấp và phân tích thông tin chi phí để ra quyết định đầu tư, cung cấp thông tin để hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng thời gian quy định.

Tầm quan trọng của thông tin chi phí và các yếu tố chính tác động đến việc sử dụng thông tin chi phí tại doanh nghiệp

Tầm quan trọng của thông tin chi phí và các yếu tố chính tác động đến việc sử dụng thông tin chi phí tại doanh nghiệp

Nghiên cứu này được thực hiện bằng phương pháp định lượng với việc khảo sát 250 doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tác động của các nhân tố đến sử dụng thông tin chi phí theo thứ tự lần lượt: quản trị chi phí, công nghệ thông tin, vai trò thông tin chi phí và hỗ trợ của nhà quản lý.

Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp

Vai trò của kế toán quản trị chi phí trong quản trị rủi ro kinh doanh cho doanh nghiệp

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, đòi hỏi đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải vượt qua nhiều rủi ro, sức ép cạnh tranh đến từ nhiều phía.

Tác động của hoạt động xây lắp thủy lợi đối với công tác kế toán quản trị chi phí

Tác động của hoạt động xây lắp thủy lợi đối với công tác kế toán quản trị chi phí

Các công trình thủy lợi có tính chất là công trình phục vụ công ích. Trong quá trình đầu tư xây dựng và khai thác các công trình thủy lợi, nhà đầu tư cần phải chú trọng vấn đề quản trị chi phí, tính toán để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng và tiến độ.

Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại TP. Đà Nẵng

Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại TP. Đà Nẵng

Kế toán quản trị đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý công ty. Thông qua việc cung cấp thông tin, kế toán quản trị giúp các nhà quản lý hoạch định, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đưa ra các quyết định kinh tế.

Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Sông Đà

Phân loại chi phí trong các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Sông Đà

Phân loại chi phí là một nội dung quan trọng trong quản trị chi phí. Việc nhận diện từng loại chi phí và hành vi của chúng là chìa khóa giúp nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn trong quá trình tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh.

Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp xây lắp

Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp xây lắp

Kế toán quản trị chi phí là công cụ quan trọng đối với công tác điều hành và hoạch định chiến lược kinh doanh của nhà quản trị, tuy nhiên, hoạt động này trong thực tế vẫn chưa được các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lĩnh vực xây lắp quan tâm đúng mức. Thực tế, nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong tổ chức thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin. Điều này gây ảnh hưởng đến các quyết định của nhà quản trị, làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nghiên cứu công tác tổ chức thu nhận thông tin phục vụ kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp, bài viết đưa ra một số lưu ý nhằm giúp các doanh nghiệp xây lắp nhận thức tầm quan trọng của việc thu thập thông tin kế toán phục vụ công tác quản trị chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Công tác khoán và quản trị chi phí đang trở thành công cụ hữu hiệu giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) luôn coi trọng công tác này và xác định là hoạt động trung tâm để điều hành và quản trị chi phí, tuy nhiên, công tác quản trị chi phí của TKV vẫn còn một số bất cập. Từ những phân tích thực trạng công tác khoán, quản trị chi phí của TKV, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa trình độ hạch toán, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị nhận khoán, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của TKV.