Định hướng thực hiện Quyền bề mặt ở Việt Nam

Định hướng thực hiện Quyền bề mặt ở Việt Nam

Quyền bề mặt đã chính thức được luật hóa đưa vào Bộ luật Dân sự năm 2015 thành một chế định riêng, tuy nhiên mới quy định ở dạng nguyên tắc; do đó chưa có đủ căn cứ pháp lý để thực thi quyền bề mặt trên thực tế. Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, quyền bề mặt được định nghĩa là quyền phái sinh từ quyền sử dụng đất, do đó đòi hỏi pháp luật đất đai cần ghi nhận và quy định chi tiết về quyền bề mặt trên cơ sở chế định trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
Xây dựng sàn giao dịch quyền sử dụng đất: Ngăn chặn tình trạng “thổi giá” trên thị trường

Xây dựng sàn giao dịch quyền sử dụng đất: Ngăn chặn tình trạng “thổi giá” trên thị trường

Theo các chuyên gia, việc lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất sẽ góp phần hình thành mặt bằng giá đất sát với giá thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, “thổi giá” trên thị trường đất đai. Bên cạnh những lợi ích này, các chuyên gia cũng chỉ rõ một số băn khoăn về cơ chế vận hành sàn này khi đưa vào áp dụng trên thực tế.
Thực tiễn thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm cho các khoản vay từ các ngân hàng thương mại

Thực tiễn thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm cho các khoản vay từ các ngân hàng thương mại

Thế chấp quyền sử dụng đất (TCQSDĐ) là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất. Các quy định về thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất là những chuẩn mực pháp lý cụ thể của Nhà nước, cũng như trách nhiệm pháp lý mà các chủ thể khi thiết lập quan hệ thế chấp tài sản phải tuân theo. Trên thực tế, việc thực hiện TCQSDĐ đất bảo đảm cho các khoản vay tại các ngân hàng thương mại (NHTM) còn gặp một vài tồn tại.
Đề xuất bổ sung một số quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Đề xuất bổ sung một số quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung Điều 17a về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.