Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế

Quá trình hoạt động của các tập đoàn kinh tế (TĐKT), dưới tác động của môi trường kinh doanh luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như rủi ro cạnh tranh, rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động, rủi ro vận hành… và không thể không nhắc đến rủi ro tài chính. Khi rủi ro tài chính phát sinh sẽ dẫn đến nguy cơ tổn thất tài chính cho TĐKT. Bài viết này phân tích một số nội dung liên quan đến rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong các TĐKT cũng như phương thức để ngăn ngừa các rủi ro tài chính, hướng đến hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.
Giải pháp hạn chế rủi ro trong nhận tài sản bảo đảm của khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp hạn chế rủi ro trong nhận tài sản bảo đảm của khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tài sản đảm bảo là nhân tố giúp các ngân hàng thương mại hạn chế được rủi ro khi cấp tín dụng tuy nhiên, bối cảnh mới cho thấy, những khoản cấp tín dụng có tài sản đảm bảo cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để hạn chế rủi ro trong việc cấp tín dụng có tài sản đảm bảo, yếu tố tài sản đảm bảo trong cho vay hiện nay cần được coi trọng và đánh giá đúng mức. Bài viết khái quát về các loại tài sản của khách hàng, thực trạng các rủi ro khi ngân hàng nhận tài sản này làm tài sản bảo đảm, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng.
Bitcoin có phải là một mô hình kim tự tháp?

Bitcoin có phải là một mô hình kim tự tháp?

Quỹ Bitcoin ETF đã phóng đại đáng kể số tiền mà Bitcoin có thể thu hút, cũng như các rủi ro tài chính xoay quanh thị trường này. Vì vậy, sự ra mắt của các loại tiền kỹ thuật số quốc gia là cần thiết.
Tác động của quản trị rủi ro đến giá trị niêm yết của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội

Tác động của quản trị rủi ro đến giá trị niêm yết của các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội

Rủi ro tài chính xảy ra đối với các doanh nghiệp ngày càng đa dạng về loại hình và tinh vi về mức độ, vì vậy, thực hiện quản trị rủi ro tài chính (ERM) là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với doanh nghiệp. Bằng phần mềm kinh tế lượng EViews và các kỹ thuật dữ liệu bảng, bài viết xem xét ảnh hưởng của việc thực hiện ERM đến giá trị niêm yết của doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô của doanh nghiệp (SIZE) và tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA)có tác động thuận chiều lên Tobin’s Q ở mức ý nghĩa <10%. Các nhân tố còn lại đều không tìm thấy tác động ở mức ý nghĩa <10%, thậm chí là chưa tìm thấy tác động của ERM lên Tobin¬’s Q. Những phát hiện này kỳ vọng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội áp dụng hiệu quả và toàn diện hệ thống quản lý rủi ro.
Nhận diện rủi ro tài chính và giải pháp ổn định an ninh tài chính doanh nghiệp

Nhận diện rủi ro tài chính và giải pháp ổn định an ninh tài chính doanh nghiệp

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ mang lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để có đủ năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp phải có năng lực tài chính vững mạnh. Bài viết nêu ra một số rủi ro tác động đến năng lực tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, từ đó gợi ý giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bất ổn, giúp doanh nghiệp ổn định an ninh tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.
Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua thức ăn nhanh qua Internet của người tiêu dùng tại TP. Đà Nẵng

Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua thức ăn nhanh qua Internet của người tiêu dùng tại TP. Đà Nẵng

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về hành vi mua của người tiêu dùng, các công trình nghiên cứu đã công bố, phân tích thực trạng về tình hình mua bán thức ăn nhanh qua Internet trong thời gian qua, bằng phương pháp khảo sát, tổng hợp xử lý số liệu, phân tích, nhóm nghiên cứu đã đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi mua thức ăn nhanh qua mạng Internet của người tiêu dùng.