Hóa giải ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

Hóa giải ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

Thực tế những năm qua cho thấy, ô nhiễm môi trường ở Việt Nam bắt nguồn chủ yếu từ chất thải rắn sinh hoạt. Nguyên nhân của tình trạng này là do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự gia tăng dân số kéo theo lượng chất thải rắn sinh hoạt gia tăng cả về khối lượng và chủng loại… Để chung tay kiến tạo môi trường xanh cần có những giải pháp đồng bộ để biến rác thải thành tài nguyên, từ đó bảo vệ môi trường ngày càng tốt hơn.
Thực hiện nhiều dự án đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Thực hiện nhiều dự án đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Theo Sở Công thương Bạc Liêu, để thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Đồng thời góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế trong điều kiện sản xuất - kinh doanh bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh. Đảng có mạnh là nhờ có đảng viên tốt, có chi bộ tốt, cho nên mỗi một chi bộ phải là một tế bào trong một cơ thể của Đảng...”. Chi bộ không chỉ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi gắn kết đảng viên với tổ chức đảng mà còn là cầu nối, là sợi dây chuyền để đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng nhân dân.
Đề xuất 2 phương án giá điện sinh hoạt

Đề xuất 2 phương án giá điện sinh hoạt

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin sửa đổi lại cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Bảo đảm nước sạch cho vùng nông thôn

Bảo đảm nước sạch cho vùng nông thôn

Bảo đảm nước sạch vùng nông thôn là một trong những vấn đề luôn được tỉnh Quảng Bình rất quan tâm. Bởi làm tốt vấn đề này sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân.
Đồng bằng sông Cửu Long: Không để người dân thiếu nước sinh hoạt

Đồng bằng sông Cửu Long: Không để người dân thiếu nước sinh hoạt

Để thực hiện tốt giải pháp khắc phục thiếu nước trong thời hạn lâu dài tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị chuyên môn của Bộ cần phối hợp cùng các địa phương tại khu vực này khảo sát thực địa, xác định tình trạng sử dụng nước ngầm như thế nào để đưa ra giải pháp hiệu quả.