Thực hiện nhiều dự án đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Theo Nguyễn Hà/Báo Bạc Liêu

Theo Sở Công thương Bạc Liêu, để thực hiện tốt Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Đồng thời góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế trong điều kiện sản xuất - kinh doanh bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện Đông Hải. Ảnh: T.A
Đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện Đông Hải. Ảnh: T.A

Ngành Công thương sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Bạc Liêu về đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm về phát triển công nghiệp, nhất là các dự án điện gió và dự án Nhà máy điện LNG Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Công ty Điện lực Bạc Liêu và các địa phương tập trung tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt như: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu.

Các công trình điện phục vụ các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn thành phố, thị xã và các huyện; điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp; các trạm bơm nông nghiệp; điện phục vụ các khu - cụm công nghiệp; điện phục vụ khu nuôi tôm công nghệ cao, các khu dân cư mới, các điểm du lịch - dịch vụ; tranh thủ Tổng Công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ đầu tư cấp điện tại các tuyến bức xúc trên địa bàn tỉnh (ngoài dự án điện nông thôn).

Song song đó, mời gọi đầu tư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng - kỹ thuật các khu - cụm công nghiệp của tỉnh Bạc Liêu, nhất là Khu công nghiệp Láng Trâm, Khu công nghiệp Ninh Quới.

Chú trọng phát triển khu công nghiệp nhẹ để giải quyết việc làm, các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu theo hướng chế biến tinh sâu, tạo giá trị gia tăng cao; xây dựng các cơ sở chế biến gạo xuất khẩu chất lượng cao, có quy mô lớn tại các huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi và TX. Giá Rai theo quy mô khép kín, từ đầu tư cho sản xuất đến thu mua, chế biến hàng xuất khẩu…