Đề xuất 2 phương án giá điện sinh hoạt

Theo Văn Phúc/saigondautu.com.vn

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin sửa đổi lại cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất 2 phương án giá điện sinh hoạt.
Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất 2 phương án giá điện sinh hoạt.

Theo đó, đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án. 

Phương án 1, xây dựng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 5 bậc. Trong đó, ghép bậc 1 và bậc 2 hiện hành thành bậc 1 mới (0-100kWh) và có giá bán được giữ nguyên như bậc 1 hiện hành; giữ nguyên giá cho các hộ có mức sử dụng điện phổ biến 101-200 kWh; ghép các bậc 201-300kWh với 301-400kWh thành bậc mới, tuy nhiên, tách bậc thang trên 401kWh thành 2 bậc mới là 401-700kWh và trên 700kWh.

Phương án 2, xây dựng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 5 bậc như phương án 1 và có cả giá bán lẻ điện một giá để khách hàng tự do lựa chọn. Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện 1 giá.

Dự kiến, trên cơ sở góp ý, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp góp ý trình Thủ tướng xem xét, quyết định áp dụng từ năm 2021.