Được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT học sinh, sinh viên

Trần Thị Trà Mi

Thời gian qua, nhiều trường hợp tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên đã được đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh khi bị ốm đau, đồng thời giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.

Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước và tiệm cận đến mục tiêu độ bao phủ 100%.
Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước và tiệm cận đến mục tiêu độ bao phủ 100%.

Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, khi tham gia BHYT, học sinh, sinh viên không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng; thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi, mà người tham gia còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.

Theo đó, học sinh, sinh viên tham gia BHYT đăng ký tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi các em đang theo học. Học sinh, sinh viên được lựa chọn đóng BHYT định kỳ theo 3 phương thức: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.

Số tiền tham gia BHYT của học sinh, sinh viên (sau khi đã trừ đi phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước), cụ thể như sau: Nếu học sinh, sinh viên đóng 3 tháng một lần, mức đóng là 170.100 đồng; đóng 6 tháng một lần, mức đóng là 340.200 đồng; đóng 12 tháng một lần, mức đóng là 680.400 đồng.

Học sinh, sinh viên tham gia BHYT được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thuộc tuyến xã, tuyến huyện và tương đương theo quy định. Các em được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Học sinh, sinh viên khi đi khám chữa bệnh BHYT phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Thẻ BHYT còn hạn sử dụng hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số và giấy tờ tùy thân có ảnh; Căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VneID điện tử đã tích hợp thông tin thẻ BHYT.

Số liệu thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm sau cao hơn năm trước và tiệm cận đến mục tiêu độ bao phủ 100%.

Năm học 2022-2023, cả nước có khoảng 18,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ hơn 97% tổng số học sinh, sinh viên. Riêng 8 tháng đầu năm 2023, cả nước  có trên 5 triệu lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh BHYT đã được Quỹ BHYT chi trả với số tiền hơn 2.174 tỷ đồng.

“Điểm tựa” cho học sinh, sinh viên yên tâm tới trường

Với nhiều trường hợp, BHYT không chỉ là người bạn, “điểm tựa” trong lúc khó khăn, mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.

Theo đó, mức hưởng BHYT cho học sinh, sinh viên được đảm bảo chi trả kịp thời khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế theo các trường hợp sau:

Một là, khi học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Trường hợp khám chữa bệnh BHYT đúng nơi đăng ký ban đầu và thực hiện đầy đủ thủ tục đối với học sinh, sinh viên có thẻ BHYT mã quyền lợi là 4 thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh.

Trường hợp khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến: Người bệnh không có giấy chuyển tuyến nhưng xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT, được Quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ theo quy định như sau:

- Khám chữa bệnh ngoại trú, được hưởng mức tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở (tương ứng 270.000 đồng).

- Khám chữa bệnh nội trú, được hưởng mức tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở (tương ứng 900.000 đồng).

Hai là, khi học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các trường hợp:

- Khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở (tương ứng 270.000 đồng).

- Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở (tương ứng 900.000 đồng).

- Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến tỉnh được hưởng tối đa 1 lần mức lương cơ sở (tương ứng 1.800.000 đồng).

- Khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương được hưởng tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở (tương ứng 4.500.000 đồng).

Ba là, các trường hợp đặc biệt khác được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp theo phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT trong trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT.

Hoặc trong trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Trường hợp cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Bốn là, trường hợp cấp cứu học sinh, sinh viên được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

 

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT như sau: Đối với học sinh lớp 1, giá trị sử dụng thẻ BHYT bắt đầu từ ngày 01/10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; Đối với học sinh lớp 12, thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm học; Đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ khi nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. Sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ BHYT có giá trị đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng với số tiền đóng BHYT theo số tháng đã tham gia của học sinh, sinh viên.