Các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu ảnh hưởng đến chệch lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán của các doanh nghiệp đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Dựa vào số liệu thu thập từ 150 doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX qua 5 năm (2017-2021) và bằng phương pháp hồi quy Logit, kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch lợi nhuận giữa trước và sau kiểm toán bao gồm quy mô tài sản của doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, công ty kiểm toán và lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.  
HNX: Khối ngoại có mức mua ròng trong tháng lớn nhất từ đầu năm

HNX: Khối ngoại có mức mua ròng trong tháng lớn nhất từ đầu năm

Thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có diễn biến giao dịch giảm trong tháng 10/2022. Tuy nhiên, thị trường chứng kiến nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 481 tỷ đồng. Đây là giá trị mua ròng lớn nhất trong tháng của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm đến nay.
10 triệu cổ phiếu Viglacera Đông Triều niêm yết trên HNX

10 triệu cổ phiếu Viglacera Đông Triều niêm yết trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 16/11 tới, chính thức đưa 10 triệu cổ phiếu DTC của CTCP Viglacera Đông Triều vào giao dịch trên thị trường niêm yết tại HNX, với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.300 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch của công ty lên tới 100 tỷ đồng.