Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bổ nhiệm thêm 03 phó tổng

PV.

Ngày 01/11/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo.

Ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hiện nay.
Ban lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hiện nay.

Trước đó, ngày 28/10/2021, ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch HNX đã ký quyết định bổ nhiệm 03 Phó Tổng Giám đốc của HNX gồm: Ông Đỗ Đức Mạnh - Giám đốc phòng Công nghệ thông tin, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHN; Ông Đỗ Văn Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 588/QĐ-SGDHN; Bà Vũ Thị Thúy Ngà - Giám đốc phòng Thị trường Trái phiếu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHN.

Như vậy, bộ máy nhân sự lãnh đạo HNX gồm có: Ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch Sở; Ông Nguyễn Anh Phong - Quyền Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc thường trực và 3 tân phó tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm.

HNX được thành lập theo Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (thành lập theo Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg và khai trương hoạt động vào ngày 08/03/2005).

Ngày 24/06/2009, HNX chính thức ra mắt, hoạt động với mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) làm chủ sở hữu. 

Từ ngày 6/8/2021, HNX hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.