Siết chặt soi chiếu hàng hoá xuất nhập khẩu để kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật

Siết chặt soi chiếu hàng hoá xuất nhập khẩu để kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật

Một trong những giải pháp đặt ra trong Chỉ thị số 01/CT-HQTPHCM về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là triển khai hiệu quả công tác soi chiếu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo việc thông quan được thuận lợi, nhanh chóng đồng thời kịp thời phát hiện ngăn chặn các vi phạm.
Đảm bảo hiệu suất, hiệu quả soi chiếu container trong tình hình mới

Đảm bảo hiệu suất, hiệu quả soi chiếu container trong tình hình mới

Tăng cường vai trò điều phối hoạt động soi chiếu để đảm bảo hoạt động soi chiếu được thông suốt; Thường xuyên nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin và phối hợp với các cục hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt máy soi để kịp thời xử lý các vướng mắc… là các giải pháp được Tổng cục Hải quan chú trọng triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả soi chiếu container trong tình hình mới.
Hiệu quả tích cực từ soi chiếu hàng hoá xuất nhập khẩu của ngành Hải quan

Hiệu quả tích cực từ soi chiếu hàng hoá xuất nhập khẩu của ngành Hải quan

6 tháng đầu năm 2021, hiệ suất, hiệu quả soi chiếu của ngành Hải quan đạt trên 64.000 container, tăng 2,01 lần so với cùng kỳ năm 2020; lượng container nghi vấn tăng cao gấp 4,78 lần; số lượng container vi phạm tăng gấp 1,75 lần song với cùng kỳ năm trước… Kết quả này mang lại từ việc ngành Hải quan đẩy mạnh công tác soi chiếu hàng hoá xuất nhập khẩu.