Tháo gỡ vướng mắc định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công

Tháo gỡ vướng mắc định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đề nghị trong quá trình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công nếu các đơn vị ở Trung ương và địa phương có vướng mắc thuộc các Bộ, cơ quan trung ương quản lý phản ánh trực tiếp về các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn triển khai kịp thời.
Xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công ở các nước và bài học cho Việt Nam

Xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công ở các nước và bài học cho Việt Nam

Xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công là một chủ trương lớn của nước ta nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong bối cảnh nguồn lực ngân sách nhà nước bị giới hạn và sự thay đổi của tình hình kinh tế-xã hội, nhu cầu của người dân về hình thức cung ứng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.
Một số nội dung lưu ý của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP

Một số nội dung lưu ý của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP

Việc xây dựng và ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.