Phát triển tài chính toàn diện, đẩy lùi tín dụng đen tại Việt Nam

Phát triển tài chính toàn diện, đẩy lùi tín dụng đen tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, tín dụng đen đã len lỏi từ thành thị tới nông thôn, nhiều trường hợp vay tín dụng đen dẫn đến vỡ nợ, làm đảo lộn cuộc sống của người dân, gây ra hệ lụy cho xã hội. Trước tình hình đó, tài chính toàn diện là một trụ cột quan trọng trong việc đẩy lùi tín dụng đen, giúp phát triển thị trường tài chính đồng bộ, lành mạnh; thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế đất nước. Bài viết phân tích thực trạng tín dụng đen ở Việt Nam và làm rõ vai trò của tài chính toàn diện hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển tài chính toàn diện nhằm đẩy lùi tín dụng đen.
Nâng cao hiểu biết tài chính tại Việt Nam

Nâng cao hiểu biết tài chính tại Việt Nam

Hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau về hiểu biết tài chính, nhiều cách đánh giá mức độ hiểu biết tài chính sử dụng trong nhiều nghiên cứu trong nước và quốc tế. Khung đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) được nhiều nhà nghiên cứu lựa chọn. Dựa vào kết quả nghiên cứu của các tác giả cho thấy, mức độ hiểu biết tài chính tại Việt Nam còn thấp về kiến thức tài chính, thái độ tài chính và hành vi tài chính. Qua nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị về xây dựng chiến lược giáo dục tài chính, phát triển hoạt động truyền thông về giáo dục tài chính, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm nâng cao hiểu biết tài chính tại Việt Nam.
Xây dựng giải pháp tài chính toàn diện cho khu vực nông thôn

Xây dựng giải pháp tài chính toàn diện cho khu vực nông thôn

Bài nghiên cứu làm rõ nội hàm của khái niệm tài chính toàn diện ở khu vực nông thôn, tiếp đến làm rõ ma trận giải pháp theo mô hình TOWS từ đó xác định các thách thức, cơ hội, điểm yếu, điểm mạnh khi triển khai tài chính toàn diện cho khu vực nông thôn, trên cơ sở đó đề xuất 04 nhóm giải pháp chính để triển khai tài chính toàn diện cho khu vực nông thôn một cách hiệu quả.
Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam

Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam

Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu trong Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, theo đó, mọi người dân, doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu, chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm. Để thực hiện thành công các mục tiêu này, cần có sự tham gia, vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội. Trong đó, các vấn đề cần thực hiện gồm: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; Phát triển cơ sở hạ tầng tài chính và dịch vụ thanh toán; Đa dạng hóa kênh phân phối và mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ về tài chính; Tăng cường hiểu biết về tài chính và bảo vệ người tiêu dùng.
Ứng dụng công nghệ thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam

Ứng dụng công nghệ thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam

Công nghệ thông tin và viễn thông thế hệ mới (ICT) đang làm thay đổi nhanh chóng diện mạo của dịch vụ tài chính trên khắp toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Các ứng dụng của công nghệ đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, làm thay đổi mô hình kinh doanh, đem lại những chuyển biến to lớn trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho người dân. Tác giả nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ hiện nay, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam.
Vai trò của công nghệ tài chính đối với thúc đẩy tài chính toàn diện

Vai trò của công nghệ tài chính đối với thúc đẩy tài chính toàn diện

Thời gian qua, sự phát triển vượt bậc của nhiều công nghệ mới, nhất là công nghệ tài chính (Fintech) đã và đang mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với quá trình triển khai tài chính toàn diện ở Việt Nam. Đánh giá vai trò, cơ hội và thách thức mà công nghệ tài chính đặt ra đối với tài chính toàn diện, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam.
Giải pháp phát triển tài chính toàn diện

Giải pháp phát triển tài chính toàn diện

Tài chính toàn diện ngày nay đã trở thành mối quan tâm toàn cầu, là chìa khóa giúp xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội và là cơ hội cho nhiều người để đi tới tương lai. Mục tiêu của tài chính toàn diện là giúp cho mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Bảo vệ người tiêu dùng tài chính - Từ góc độ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Bảo vệ người tiêu dùng tài chính - Từ góc độ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Bài viết đề cập vấn đề bảo vệ người tiêu dùng tài chính từ góc độ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; tìm hiểu kinh nghiệm và thông lệ quốc tế trong bảo vệ người tiêu dùng tài chính, đồng thời đưa ra một số giải pháp bảo vệ người tiêu dùng tài chính cũng như nâng cao vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong việc bảo vệ người gửi tiền tại Việt Nam.