Tài chính khí hậu sẽ được thảo luận tại COP27

Tài chính khí hậu sẽ được thảo luận tại COP27

Tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), các vấn đề về tài chính khí hậu sẽ được các đoàn đại biểu các nước thảo luận.
Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại và đề xuất, kiến nghị

Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại và đề xuất, kiến nghị

Quản lý chất thải nguy hại là một trong những hoạt động quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, con người. Để quản lý hiệu quả đối với loại chất thải này, Nhà nước đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, qua đó góp phần mang lại hiệu quả cho hoạt động quản lý chất thải nguy hại.