Tài chính khí hậu sẽ được thảo luận tại COP27

PV.

Tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), các vấn đề về tài chính khí hậu sẽ được các đoàn đại biểu các nước thảo luận.

Tại COP 27, các đoàn đại biểu sẽ thảo luận các nội dung liên quan tới các công cụ tài chính, tài chính khí hậu.
Tại COP 27, các đoàn đại biểu sẽ thảo luận các nội dung liên quan tới các công cụ tài chính, tài chính khí hậu.

Từ ngày 6 - 18/11/2022 tại Sharm el-Sheik (Ai Cập), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị COP27. Hội nghị COP27 có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện các cam kết đã được đưa ra tại Hội nghị COP26.

Dự kiến Hội nghị COP27 sẽ có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức tài chính quốc tế và khoảng 25.000 đại biểu từ 196 nước thành viên tham gia UNFCCC, bằng một nửa số lượng đại biểu tham dự Hội nghị COP26.

Một trong những hoạt động quan trọng theo Công ước được bàn thảo tại COP27 là tài chính khí hậu. Theo đó, tiếp tục làm rõ tiến độ huy động 100 tỷ USD mỗi năm của các nước phát triển cho các quốc gia đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó làm rõ nguồn lực hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu, giải quyết vấn đề tổn thất và thiệt hại tại các nước đang phát triển; cuộc họp lần thứ 7 về cơ chế tài chính của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; xem xét hoạt động của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) và các quỹ hỗ trợ thực hiện biến đổi khí hậu khác.

Bên cạnh các hoạt động theo quy định của Công ước, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris, nước chủ nhà đưa ra các hoạt động theo chủ đề nhằm thúc đẩy hợp tác và tạo đồng thuận đối với các vấn đề khó khăn trong đàm phán. Trong đó, tại COP27, sẽ tổ chức sự kiện Ngày về tài chính.

Theo đó, các đoàn đại biểu sẽ thảo luận các nội dung liên quan tới các công cụ tài chính; khả năng tiếp cận, mở rộng quy mô tài chính và đóng góp vào quá trình chuyển đổi. Dự kiến, một hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng liên quan đến vấn đề này cũng sẽ được tổ chức.