Thiết lập tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp

Thiết lập tầm nhìn lãnh đạo doanh nghiệp

Thông điệp tầm nhìn được xem là một công cụ lãnh đạo hữu hiệu. Với một tầm nhìn đúng đắn, được mọi người trong tổ chức chia sẻ, lãnh đạo doanh nghiệp có thể thu phục được các thành viên trong doanh nghiệp cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa doanh nghiệp chinh phục những thành tựu đỉnh cao. Tầm nhìn được thiết lập thông qua các yếu tố: Giá trị cốt lõi, mục đích và sứ mạng của doanh nghiệp.
Tầm nhìn toàn cầu cho kinh tế số

Tầm nhìn toàn cầu cho kinh tế số

Không phải ngẫu nhiên Hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF - 29) dành một phiên toàn thể cho chủ đề “Vai trò của Nghị viện thúc đẩy kinh tế số trong khu vực”. Vai trò động lực tăng trưởng mới cho khu vực của kinh tế số là rất rõ ràng. Không gian số là không biên giới, và do đó tiềm năng kinh tế số không thể hiện thực hóa nếu các nước hành động riêng rẽ, đi theo chủ nghĩa bảo hộ đơn phương và thiếu đi phối hợp toàn cầu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam cần có tầm nhìn và hành động đúng để sớm nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam cần có tầm nhìn và hành động đúng để sớm nâng hạng

Ngày 28/7/2020 tới đây đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Từ một thị trường non trẻ, TTCK Việt Nam đến nay đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, trở thành kênh huy động vốn trung dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Hệ thống văn bản pháp luật phát triển đồng bộ, phù hợp với bối cảnh thực tiễn của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế. Thị trường thay đổi nhanh về cấu trúc, đa dạng hóa về sản phẩm-dịch vụ…