Logistics xanh góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Logistics xanh góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Logistics là ngành dịch vụ có vai trò quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16%/năm, chất lượng dịch vụ được nâng cao, đóng góp quan trọng cho hoạt động xuất, nhập khẩu... Tuy nhiên, thực tế cho thấy, logistics là một trong những ngành có mức độ tiêu thụ năng lượng và phát sinh khí thải lớn, do vậy xanh hóa logistics là vấn đề mang tính thời sự thiết thực và là xu hướng tất yếu. Bài viết đánh giá thực trạng và thách thức từ logistics xanh (logistics ngược, logistics đô thị và phân phối thông minh) cùng các cơ hội mới cho tăng trưởng bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.
Malaysia thúc đẩy năng suất chất lượng

Malaysia thúc đẩy năng suất chất lượng

Tăng trưởng của Malaysia chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu vào thông qua bơm vốn và lao động vào nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay, Malaysia chuyển từ định hướng đầu vào sang tăng trưởng dựa trên năng suất để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững.
Vai trò quan trọng của phát triển kinh tế xanh

Vai trò quan trọng của phát triển kinh tế xanh

Việc phát triển kinh tế xanh là rất quan trọng trong phát triển bền vững đất nước một cách toàn diện, vừa đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vừa bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái cho tương lai.
Thúc đẩy tài chính xanh nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững

Thúc đẩy tài chính xanh nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững

Ngày 11/11/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty Tài chính Quốc tế IFC ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thực thi các tiêu chuẩn phát triển bền vững nhằm giúp thúc đẩy tài chính xanh vì một nền kinh tế carbon thấp tại Việt Nam.
Hòa Bình tạo động lực phát triển nhanh, bền vững

Hòa Bình tạo động lực phát triển nhanh, bền vững

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với nhiều thuận lợi, thách thức đan xen, song bằng các giải pháp sáng tạo, quyết liệt, tỉnh Hòa Bình đã giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, tạo đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, bảo đảm đời sống Nhân dân.
Xu thế giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong bảo vệ môi trường

Xu thế giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong bảo vệ môi trường

Phát triển nguồn năng lượng tái tạo không chỉ bảo đảm nguồn cung cấp điện năng cho đất nước với chi phí hợp lý, mà còn góp phần cụ thể hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về "0" (Net Zero) vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần hiểu rõ được xu thế tất yếu của giảm phát thải và vai trò của năng lượng tái tạo trong lộ trình Net Zero.
Đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%

Đẩy nhanh thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%

Chương trình hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng đang được hệ thống ngân hàng rốt ráo thực hiện, nhằm nhanh chóng đưa chính sách vào cuộc sống. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, đây là một trong nhiều giải pháp mà ngành Ngân hàng triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, tận dụng thời cơ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới, tạo nền tảng để tăng trưởng kinh tế bền vững.