Quảng cáo
Chuyển đổi số và những vấn đề đặt ra trong phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng ở Việt Nam

Chuyển đổi số và những vấn đề đặt ra trong phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng ở Việt Nam

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc ứng dụng các công nghệ là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang giai đoạn mới, kỷ nguyên số hóa, cùng những thay đổi sâu sắc cấu trúc ngành nghề kinh tế và chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu do đại dịch COVID-19. Bài viết phân tích xu hướng chuyển đổi số, đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ tài chính-ngân hàng ở Việt Nam, qua đó nhận diện các vấn đề đặt ra đối với phát triển dịch vụ tài chính-ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số.
Phát triển thanh toán điện tử trên nền tảng công nghệ số trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Phát triển thanh toán điện tử trên nền tảng công nghệ số trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Thời gian qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, nền kinh tế bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, hệ thống Ngân hàng Việt Nam tập trung thực hiện nhiều biện pháp phát triển thanh toán điện tử dựa trên nền tảng công nghệ số. Các biện pháp được triển khai thanh toán điện tử khá toàn diện, từ hoàn thiện môi trường pháp lý, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh đầu tư công nghệ và hạ tầng kỹ thuật thanh toán tiện ích và hiện đại, đến đào tạo cán bộ và giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn sử dụng cho khách hàng.
Thanh toán điện tử lên ngôi trong đại dịch COVID-19

Thanh toán điện tử lên ngôi trong đại dịch COVID-19

Trong kỷ nguyên số 4.0, các hình thức thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ trong hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng giao dịch vào bất cứ thời điểm nào, tại bất kỳ đâu. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây dịch COVID-19 bùng phát, mặc dù gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế nhưng lại là cú huých thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển bùng nổ.
Lợi nhuận ngân hàng đến từ đâu?

Lợi nhuận ngân hàng đến từ đâu?

Ngân hàng được xem là “huyết mạch” của nền kinh tế, tại sao khi kinh tế chịu tác động bởi đại dịch, tăng trưởng thấp, doanh nghiệp và người dân khó khăn thì ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận lớn?
Thanh toán điện tử phát triển mạnh trong đại dịch Covid-19

Thanh toán điện tử phát triển mạnh trong đại dịch Covid-19

Trước thách thức của đại dịch, bài toán chuyển đổi số đã được đẩy nhanh tốc độ từ Chính phủ điện tử đến các lĩnh vực ngành nghề, thậm chí cả những hàng “cơm bụi” cũng không thể đứng ngoài cuộc. Với mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp không thể đứng ngoài bài toán “chuyển đổi số”.