Từ ngày 1/9, giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng

Thanh Sơn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

NHNN vừa ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 5/12/2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN.

Theo đó, từ ngày 1/9/2021 đến hết ngày 30/6/2022, "phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng" và "phí dịch vụ thanh toán trong nước" nằm trong biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN ban hành kèm theo Thông tư này được giảm 50%.

Theo NHNN, việc ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Cụ thể, thời gian qua, để góp phần tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, NHNN đã ban hành các văn bản để thực hiện điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (áp dụng đến hết ngày 30/6/2021).

Đồng thời, NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện giảm phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước đó, đầu tháng 8, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) cũng đã giảm từ 50% đến 75% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ so với mức phí hiện hành.

Trong năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, NAPAS cũng đã thực hiện 3 lần giảm phí dịch vụ (lần 1 vào ngày 25/2/2020, lần 2 vào ngày 25/3/2020 và lần 3 vào ngày 23/11/2020) với tổng số tiền giảm phí lên tới 530 tỷ đồng.