Trao đổi về chính sách thuế, phí, lệ phí trong vận hành thị trường các-bon

Trao đổi về chính sách thuế, phí, lệ phí trong vận hành thị trường các-bon

Hiện nay, Việt Nam chưa có thị trường các-bon và chưa có hệ thống chính sách tài chính để thiết lập và vận hành thị trường các-bon. Tuy nhiên, để quản lý vận hành thị trường này, Việt Nam cần nghiên cứu, ban hành chính sách thuế đối với giao dịch hạn ngạch phát thải, tín chỉ các-bon, chính sách phí, lệ phí đối với giao dịch và đấu giá hạn ngạch phát thải, tín chỉ các-bon.
Nâng tầm quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Bỉ

Nâng tầm quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Bỉ

Phát biểu tại buổi làm việc với Ngài Vincent Van Peterghem - Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương quốc Bỉ (sáng ngày 4/7/2023), Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác tài chính giữa hai nước, đặc biệt, sớm có một cơ chế hợp tác thường xuyên với Bộ Tài chính Việt Nam và các cơ quan liên quan của Vương quốc Bỉ để có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về các chính sách tài chính phát triển thị trường các-bon.
Phát triển thị trường các-bon góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Phát triển thị trường các-bon góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam khi ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu bước sang giai đoạn mới với việc các bên bắt đầu thực hiện Thỏa thuận Paris. Với những tiềm năng và cơ hội sẵn có, Việt Nam đang từng bước mở rộng con đường tham gia thị trường trao đổi tín chỉ các-bon.