Bộ Tài chính tổ chức khóa học “Xây dựng hệ thống, chính sách để hỗ trợ thành lập thị trường các-bon”

PV. (t/h)

Trong 2 ngày 10 và 11/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức khóa học ngắn hạn với chủ đề “Xây dựng hệ thống, chính sách để hỗ trợ thành lập thị trường các-bon” cho đối tượng tham dự khóa học là các cán bộ đến từ các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ.

Quang cảnh khóa học “Xây dựng hệ thống, chính sách để hỗ trợ thành lập thị trường các-bon”. Ảnh: Đức Minh
Quang cảnh khóa học “Xây dựng hệ thống, chính sách để hỗ trợ thành lập thị trường các-bon”. Ảnh: Đức Minh

Thông qua khóa học, các học viên và giảng viên tập trung thảo luận về khung chính sách, quy định hỗ trợ và các nguồn lực cần thiết cho hoạt động đăng ký, thẩm định, quản lý và giao dịch tín chỉ các-bon trong một số lĩnh vực phù hợp với đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam; thảo luận về một số nghiên cứu điển hình ở các quốc gia khác, tập trung vào khu vực Mekong cũng như chia sẻ bài học kinh nghiệm về thị trường carbon.

Cũng thông qua khóa học, các học viên sẽ có kiến thức nâng cao về triển khai các hoạt động các-bon để thu hút dòng tài chính tư nhân đóng góp cho các kết quả về tài chính và môi trường, vai trò của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ các hoạt động này.

Được biết, khóa học nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Úc và Việt Nam thông qua đối tác Mekong – Australia và được điều phối bởi chương trình Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills).