Triển vọng phát triển thị trường carbon ở Việt Nam

Triển vọng phát triển thị trường carbon ở Việt Nam

Việt Nam đặt mục tiêu thí điểm sàn giao dịch carbon vào năm 2025 và vận hành chính thức vào năm 2028. Việc hình thành thị trường carbon giúp nước ta nắm bắt được những cơ hội trong giảm phát thải carbon một cách hiệu quả, tăng khả năng tương thích với các cơ chế định giá carbon quốc tế.
Australia hỗ trợ quan hệ đối tác thị trường carbon tại Việt Nam

Australia hỗ trợ quan hệ đối tác thị trường carbon tại Việt Nam

Ngày 29/11/2022, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Nền tảng Đối tác Kinh doanh (BPP), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) công bố 6 quan hệ đối tác mới với khu vực tư nhân, nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường carbon bền vững, mang lại lợi ích xã hội và môi trường đáng kể cho Việt Nam.
Quy định mới về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon

Quy định mới về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon

Ngày 10/01/2022, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo vệ tầng ozon, Điều 139 về tổ chức và phát triển thị trường carbon.