Kinh nghiệm quốc tế về quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp, thu hẹp khoảng cách so với thị trường tín dụng. Trong giai đoạn 2020 - 2022, TTCK Việt Nam là thị trường biến động mạnh nhất thế giới khi tăng trưởng kỷ lục và cũng giảm mạnh tương ứng trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến tháng 10/2022. Điều này đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý, giám sát thị trường trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững.
Chi tiết bản báo cáo của MSCI về thị trường chứng khoán Việt Nam

Chi tiết bản báo cáo của MSCI về thị trường chứng khoán Việt Nam

Morgan Stanley Capital International (MSCI) vừa công bố báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu. Tổ chức này đã nhấn mạnh đến hàng loạt những thay đổi về chu kỳ thanh toán từ thị trường chứng khoán phát triển đến thị trường chứng khoán độc lập.
7 giải pháp để thị trường chứng khoán "vượt qua sóng gió, tiếp tục ra khơi"

7 giải pháp để thị trường chứng khoán "vượt qua sóng gió, tiếp tục ra khơi"

Cách đây đúng 20 năm, ngày 20/7/2000, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức ra đời. Trải qua 20 năm phát triển và trưởng thành, thị trường chứng khoán Việt Nam từ quy mô rất nhỏ, sơ khai đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hoàn thiện về cấu trúc, phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng, chiều sâu và trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.
Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam vững vàng trong bão dịch Covid-19

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam vững vàng trong bão dịch Covid-19

Bão dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế phải hứng chịu những đợt giảm điểm mạnh. Tuy nhiên, con số thống kê lại cho thấy, trong tháng 3 bão tố đó, thị trường chứng khoán phái sinh của Việt Nam vẫn có được sự tăng trưởng đáng kể.
Ngành Tài chính cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngành Tài chính cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, ngành Tài chính đã tiên phong triển khai thực hiện các giải pháp cải cách đồng bộ. Qua đó, cải thiện các chỉ số về nộp thuế, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới..., góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.