Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu cải thiện

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu cải thiện

Sau khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) theo chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ, kể từ quý II/2023, tình hình thị trường TPDN có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại.
Hoàn thiện các cấu phần của thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Hoàn thiện các cấu phần của thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

Cùng với sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam vào năm 2000, thị trường trái phiếu được hình thành trong đó có thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Trong cấu trúc của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn lớn, thời gian dài và chi phí thấp cũng như hạn chế tình trạng phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, cho đến nay thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, mang tính riêng lẻ, hoạt động trên thị trường thứ cấp vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.
Cần đồng bộ các giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Cần đồng bộ các giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Sáng 31/3/2023, tại trụ sở Bộ Tài chính, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về ổn định hoạt động thị trường chứng khoán (TTCK) và thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tổ chức cuộc họp lần thứ ba. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.
Thay đổi trong chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ giúp thị trường ổn định và phát triển

Thay đổi trong chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ giúp thị trường ổn định và phát triển

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các DN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại Việt Nam, thị trường TPDN tuy có sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt quy mô, nhưng lại đối mặt với nhiều nguy cơ cản trở đến sự phát triển bền vững của thị trường, đặc biệt là nhiều rủi ro mới phát sinh khi phần lớn TPDN được phát hành riêng lẻ. Điều này đòi hỏi cần phải tiếp tục có sự điều chỉnh, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan để tạo điều kiện cho thị trường phát triển an toàn và minh bạch.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sắp bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sắp bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi

Theo FiinRatings, nếu nhìn về khía cạnh tích cực, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nói chung và TPDN riêng lẻ nói riêng sắp bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi, giúp kênh vốn này phát triển bền vững hơn. TPDN vẫn là một kênh huy động vốn quan trọng cho DN, là công cụ quan trọng để huy động nguồn lực tài chính từ dân cư để thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển.