Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đề nghị các Cục DTNN khu vực: Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia (DTQG) được giao rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảm đảm điều kiện nhập kho DTQG theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Chủ động nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Chủ động nguồn lực, sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Là đơn vị trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), 30 năm qua, Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên đã luôn thực hiện tốt chức năng quản lý hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG) trên địa bàn 3 tỉnh gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Nối tiếp thành quả đạt được, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy trí tập thể, dân chủ, đoàn kết và không ngừng đổi mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cho vay thu mua thóc, gạo vụ Đông Xuân

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cho vay thu mua thóc, gạo vụ Đông Xuân

Ngày 18/02/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Văn bản số 928/NHNN-TD yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện một số nội dung về việc cho vay thu mua thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2019.