Phiên họp Thống đốc các nền kinh tế mới nổi BIS tháng 9 năm 2021

Phiên họp Thống đốc các nền kinh tế mới nổi BIS tháng 9 năm 2021

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vừa tổ chức phiên họp trực tuyến Thống đốc các nền kinh tế mới nổi (EME) để bàn về thách thức, triển vọng của khu vực doanh nghiệp tại các EME sau đại dịch COVID-19. Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đại diện Ngân hàng Nhà nước tham dự phiên họp.