Chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

Chính sách tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2022

Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 11/2022.
Tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp

Tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp

Luật Đất đai 2013 sửa đổi phải giải quyết vướng mắc trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tăng khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp, giải quyết bài toán giá đất để hạn chế lợi ích nhóm.
Hà Nội “lệnh” kiên quyết thu hồi dự án bỏ hoang

Hà Nội “lệnh” kiên quyết thu hồi dự án bỏ hoang

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết các vướng mắc tại các dự án theo quy định của pháp luật để sớm đưa đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả; đồng thời, kiên quyết thực hiện chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi đất do không đưa vào sử dụng.