Máy bay Boeing 737 MAX sẽ bay thử nghiệm vào ngày 29/6

Máy bay Boeing 737 MAX sẽ bay thử nghiệm vào ngày 29/6

Các thử nghiệm nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ mới mà Boeing bổ sung cho hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay MCAS để ngăn chặn các tình huống phi công đã gặp trong các vụ tai nạn trước đó.