Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Tổ chức bốc thăm, lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022

Văn Trường

Chiều 16/11/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) tổ chức Hội nghị bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên ra 8 cán bộ, công chức của 3 đơn vị để thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Vũ Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN; Nguyễn Văn Bình - Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch; Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục DTNN); đại diện lãnh đạo Cục DTNN khu vực Hà Nội, Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh và các cán bộ, công chức của Vụ Thanh tra  - Kiểm tra.

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Nguyễn Văn Bình cho biết, thực hiện quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 27/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Quyết định số 1485/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Bộ Tài chính.

Triển khai Quyết định này, ngày 19/8/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ký ban hành Quyết định số 537/QĐ-TCDT phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Tổng cục DTNN. Theo đó, việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 được tiến hành tại 3 đơn vị (Vụ Kế hoạch, Cục DTNN khu vực Hà Nội, Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh); số lượng người được lựa chọn xác minh tại 3 đơn vị này là 8 cán bộ, công chức.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang phát biểu tại hội nghị.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang phát biểu tại hội nghị.

“Số lượng người được lựa chọn để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai tài sản hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ” - Vụ trưởng Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn ra 8 cán bộ, công chức được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. 

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Cục DTNN khu vực Hà Nội, Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh đã ký biên bản kết quả lựa chọn ra 8 cán bộ, công chức của 3 đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị.
Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang cho biết, vấn đề xác minh tài sản thu nhập năm 2022 là việc mới triển khai lần đầu từ Trung ương đến các cấp, các ngành nên phải xác định vừa triển khai, vừa học hỏi, cũng như nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Quyết định số 1485/QĐ-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

“Sau hội nghị này, Vụ Thanh tra - Kiểm tra nghiên cứu, tham mưu trình Lãnh đạo Tổng cục DTNN ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị, cá nhân các bước, thời điểm phải thực hiện xác minh tài sản, thu nhập. Để đảm bảo thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt, các đơn vị trực thuộc Tổng cục DTNN và các Cục DTNN khu vực cần phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xác minh tài sản, thu nhập”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục DTNN, Vụ trưởng Nguyễn Văn Bình cho biết, thời gian tới, Vụ Thanh tra - Kiểm tra sẽ trình Lãnh đạo Tổng cục DTNN quyết định thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2022; trong đó, nêu rõ trách nhiệm của Tổ xác minh, trách nhiệm của đơn vị, trách nhiệm của cá nhân được xác minh, tài sản thu nhập; đồng thời, có văn bản kèm theo Quy trình hướng dẫn xác minh tài sản, thu nhập để các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định.