Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1131/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Kiến nghị công khai danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí

Kiến nghị công khai danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí

Sáng 23/5/2023, tại Kỳ họp thứ 5, trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Ủy ban TCNS kiến nghị công khai trên các phương tiện thông tin danh sách các Bộ, ngành, địa phương chậm ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2022, 2023 và các tổ chức, cá nhân có hành vi lãng phí, vi phạm các quy định về THTK, CLP.
Đã tiết kiệm 53.887 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Đã tiết kiệm 53.887 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 23/5/2023, tại Nhà Quốc hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo về công tác THTK, CLP năm 2022. Theo Bộ trưởng, nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2022 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 53.887 tỷ đồng.
Năm 2022, tiết kiệm gần 54.000 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Năm 2022, tiết kiệm gần 54.000 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Sáng 11/5/2023, trình bày báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN) đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổng số tiền tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2022 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là gần 54.000 tỷ đồng.