Năm 2022: Hiện đại hóa lĩnh vực thuế ghi nhận nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022: Hiện đại hóa lĩnh vực thuế ghi nhận nhiều kết quả quan trọng

Năm 2022, công tác hiện đại hóa lĩnh vực thuế đã ghi nhận được những kết quả quan trọng. Đây là bước tiến mang tính đột phá góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như thay đổi phương thức quản lý của cơ quan thuế theo hướng tự động mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, tạo môi trường kinh doanh minh bạch...
Đảm bảo Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử vận hành thông suốt

Đảm bảo Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử vận hành thông suốt

Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành Thuế đang nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử, trong đó có bổ sung Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử (TMĐT) để đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch TMĐT. Dự kiến Cổng dữ liệu thông tin TMĐT bắt đầu vận hành từ tháng 11//2022.
Gần 865 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Gần 865 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt, đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.
Tiết kiệm thời gian, chi phí làm các thủ tục hành chính thuế với ứng dụng eTax-Mobile

Tiết kiệm thời gian, chi phí làm các thủ tục hành chính thuế với ứng dụng eTax-Mobile

Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Một trong những yếu tố có ý nghĩa nhất của thanh toán không dùng tiền mặt đó là sự công khai, minh bạch. Hướng tới mục tiêu này, ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax-Mobile) của ngành Thuế ra đời góp phần xây dựng một xã hội số, minh bạch, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp.
Kể từ ngày 01/01/2022 lập “biên bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế” điện tử

Kể từ ngày 01/01/2022 lập “biên bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế” điện tử

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương triển khai áp dụng từ khâu tuyên truyền người nộp thuế; phân công công chức thực hiện lập, lưu trữ và tra cứu “Biên bản vi phạm hành chính (VPHC) về thuế” điện tử sẵn sàng khi vận hành đảm bảo thông suốt, góp phần điện tử hóa trong hoạt động quản lý thuế và chuyển đổi số của ngành Thuế.
03 cách đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế

03 cách đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, trong đó nêu rõ 03 phương án đăng ký giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế.
02 cách nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân điện tử

02 cách nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân điện tử

Người nộp thuế là cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế có thể thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử theo 02 cách.