Gần 865 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Theo Song Hà/daibieunhandan.vn

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt, đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

Tổng cục Thuế triển khai có hiệu quả hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế triển khai có hiệu quả hóa đơn điện tử.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai HĐĐT cho 100% DN, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai theo hiệu lực của Luật Quản lý thuế.

Tính đến ngày 26/8/2022, cả nước đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.148 triệu hóa đơn, trong đó: Hóa đơn có mã: 325 triệu hóa đơn và trên 822 triệu hóa đơn không mã.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Tính đến cuối tháng 8, có 864.829 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số DN đang hoạt động. Đã có 99% tổng số DN đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử; Tỷ lệ DN hoàn thuế điện tử đạt trên 99%.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục duy trì và đẩy mạnh triển khai hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 413 Chi cục Thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt 24/7 được vận hành thống nhất và hiệu quả. Tính đến cuối tháng 8, hệ thống đã tiếp nhận và trả lời được 4.304 câu hỏi.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã tích hợp việc nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile với 10 Ngân hàng và sẽ tiếp tục mở rộng với các ngân hàng khác trong thời gian tới. Đến cuối tháng 8, đã có 116.643 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Tổng cộng đã có 60.188 giao dịch qua hệ thống ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 291 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối hệ thống tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư để sử dụng mã căn cước công dân xác thực số định danh cá nhân và tổ chức khi thực hiện các TTHC thuế; dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình và dịch vụ chia sẻ thông tin công dân qua kênh kết nối với Văn phòng Chính phủ.

Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cư, tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 610 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 1.094 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG.

Việc sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế giúp minh bạch, thống nhất thông tin quản lý và dùng chung dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư nên đảm bảo việc định danh chính xác được thông tin NNT là cá nhân, giảm thiểu sai sót trong quá trình NNT thực hiện TTHC, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.