Đảm bảo Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử vận hành thông suốt

Việt Dũng

Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành Thuế đang nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử, trong đó có bổ sung Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử (TMĐT) để đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch TMĐT. Dự kiến Cổng dữ liệu thông tin TMĐT bắt đầu vận hành từ tháng 11//2022.

Dự kiến trong tháng 11/2022 sẽ triển khai chính thức Cổng dữ liệu thông tin TMĐT.
Dự kiến trong tháng 11/2022 sẽ triển khai chính thức Cổng dữ liệu thông tin TMĐT.

Trên cơ sở thành công bước đầu từ việc đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, Tổng cục Thuế tiếp tục xây dựng Cổng dữ liệu thông tin TMĐT để tiếp nhận thông tin, dữ liệu từ các sàn TMĐT nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác quản lý thuế đối với hoạt động này.

Trong thời gian qua, nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với TMĐT, cơ quan thuế đã triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương yêu cầu các doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin theo các yêu cầu. Tuy nhiên, qua một thời gian thực hiện phát sinh bất cập như hình thức cung cấp thông tin không thống nhất, do đó chưa tạo thuận lợi cho việc cung cấp thông tin của các sàn TMĐT.

Để khắc phục những bất cấp trong việc các sàn TMĐT cung cấp thông tin cho cơ quan thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 100/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đang lấy ý kiến Hiệp hội TMĐT và các sàn TMĐT về việc cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn giao dịch TMĐT do chủ sở hữu sàn TMĐT gửi về Tổng cục Thuế bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

Cụ thể, chủ sở hữu sàn TMĐT sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện cung cấp thông tin.

Trường hợp chủ sở hữu sàn TMĐT bổ sung thông tin đăng ký truyền nhận tài khoản cung cấp thông tin qua Cổng dữ liệu thông tin điện tử sàn TMĐT thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Trường hợp chủ sở hữu sàn TMĐT chưa được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế để cung cấp thông tin gửi Tổng cục Thuế.

Khi cung cấp thông tin gửi đến Tổng cục Thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, chủ sở hữu sàn TMĐT có thể thực hiện sử dụng trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai hoặc cập nhật dữ liệu kết xuất từ phần mềm của sàn TMĐT.

Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) cho biết, Tổng cục Thuế đang nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử, trong đó có bổ sung Cổng dữ liệu thông tin TMĐT để đáp ứng các yêu cầu về tiếp nhận bản kê khai dữ liệu của sàn giao dịch TMĐT. Trong trường hợp sàn TMĐT thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn TMĐT thì thực hiện khai, nộp theo hướng dẫn khai thay qua mẫu Tờ khai 01/CNKD.

Bên cạnh đó, Cổng dữ liệu thông tin TMĐT cũng tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT trong trường hợp sàn TMĐT chưa thực hiện khai thuế thay cho cá nhân. Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu phát sinh của cơ quan thuế.

Chia sẻ về giải pháp về an toàn bảo mật, đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Toàn bộ việc truyền nhận giữa sàn TMĐT và Tổng cục Thuế được sử dụng giao thức bảo mật SSL. Về hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống Tổng cục Thuế đang được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn bảo mật như: Firewall, IDP, APT, Application Firewall, hệ thống phòng chống virus và đặc biệt có hệ thống SOC 24/7 đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cơ sở dữ liệu được phân quyền quản trị và toàn bộ thao tác trên cơ sở dữ liêu sẽ được ghi lại và định kỳ bộ phận kiểm tra nội bộ rà soát kiểm soát các bất thường. Tổng cục Thuế sẽ ban hành hướng dẫn về khai thác thông tin để thực hiện thống nhất trên cả nước.

Về lộ trình xây dựng Cổng dữ liệu thông tin TMĐT, từ nay đến 10/10/2022, Cục Công nghệ Thông tin sẽ phối hợp với các vụ chức năng của Tổng cục Thuế lập trình hệ thống. Từ ngày 11-21/10 sẽ kiểm thử với tất cả các sàn cung cấp thông tin cho cơ quan thuế; hoàn thiện hệ thống sau kiểm thử và chuẩn bị các nội dung triển khai. Dự kiến, trong tháng 11/2022 sẽ triển khai chính thức Cổng dữ liệu thông tin TMĐT.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, để việc vận hành Cổng dữ liệu thông tin TMĐT được thông suốt, Tổng cục Thuế sẽ hướng dẫn các sàn phối hợp cung cấp thông tin hoặc kê khai theo hình thức uỷ quyền khai thay. Đồng thời, cung cấp chuẩn định dạng XML; tiếp nhận danh sách tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT.

Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến đến người nộp thuế; kịp thời đôn đốc người nộp thuế chưa cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế. Khai thác thông tin hỗ trợ công tác quản lý thuế để có những đánh giá về hiệu quả triển khai thông tin tiếp nhận từ các sàn TMĐT.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị các doanh nghiệp là chủ sàn giao dịch TMĐT phối hợp cung cấp dữ liệu theo mẫu quy định hoặc cung cấp file chuẩn định dạng xml, excel theo quy định; phối hợp kiểm thử và triển khai cung cấp chính thức trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế; Thực hiện gửi danh sách đề nghị cung cấp theo mẫu (thông tin Tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT) theo thời gian quy định đến cơ quan thuế, đồng thời thông báo cho cơ quan thuế các nội dung, vấn đề vướng mắc về kỹ thuật để phối hợp xử lý kịp thời...

Hiện Việt Nam là một trong những nước đầu tiên của khu vực Đông Nam Á triển khai thành công việc khẳng định quyền đánh thuế của quốc gia đối với doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới. Đã có hàng loạt nhà cung cấp nước ngoài được khai thuế, nộp thuế thay với số thu lớn hàng triệu USD như: Microsoft, Facebook, Netflix, TikTok, eBay...