Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước năm 2023

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước năm 2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất, thuê mặt nước.