Hàng hóa nhập khẩu chưa qua sử dụng nhưng phải tái xuất ra nước ngoài có phải nộp thuế?

Nguyễn Trung

Hàng hóa nhập khẩu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến nhưng phải tái xuất ra nước ngoài (mã loại hình tờ khai B13) được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đây là nội dung giải đáp của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 975/TCHQ-TXNK về giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Tường Nguyên về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất.

Tháo gỡ vướng mắc về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu áp dụng theo khoản 1 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về mức thuế suất thuế GTGT, tức “Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu... ” và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo các quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế nội địa thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

Thuế xuất khẩu đối với hàng hóa khi tái xuất hiện nay thực hiện theo điểm điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu" và điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ các quy định trên, hàng hóa nhập khẩu chưa qua sử dụng, gia công, chế biến nhưng phải tái xuất ra nước ngoài (mã loại hình tờ khai B13) được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37a được nêu tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.