Tiền Giang đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Tiền Giang đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Dù tình hình sản xuất, kinh doanh gặp không ít khó khăn, song với sự hỗ trợ của tỉnh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã vượt khó duy trì hoạt động và việc làm cho người lao động.
Vietcombank tặng nhà tình thương tại Tiền Giang

Vietcombank tặng nhà tình thương tại Tiền Giang

Vietconbank Tiền Giang vừa tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Em là con của liệt sĩ Nguyễn Văn Tư tại ấp Bình Phú, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Tiền Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 7%

Tiền Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 7%

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành quy chế làm việc; nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, đề xuất. Các sở, ngành và địa phương rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trọng tâm, cố gắng cuối năm sẽ đạt tất cả chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Về chỉ tiêu tăng trưởng, tỉnh phấn đấu đạt trên 7%.