Chủ động nguồn hàng phục vụ tết

Chủ động nguồn hàng phục vụ tết

Các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang chuẩn bị kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm hướng đến mục tiêu bình ổn thị trường, tránh biến động về giá.
Chuẩn bị hoạt động du lịch trở lại

Chuẩn bị hoạt động du lịch trở lại

Sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngành Du lịch Tiền Giang đang chuẩn bị hoạt động trở lại trên cơ sở thích ứng với tình hình mới.̀
Kiểm soát chặt hoạt động thu mua nông sản

Kiểm soát chặt hoạt động thu mua nông sản

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng liên quan đến người trên phương tiện (lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên xếp dỡ hàng hóa đi theo xe) thu mua, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Từ đó, Tiền Giang đang tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động này để đảm bảo công tác phòng, chống dịch nhưng hàng hóa vẫn lưu thông thông suốt.
Các doanh nghiệp ở Tiền Giang cần tổ chức lại theo điều kiện mới

Các doanh nghiệp ở Tiền Giang cần tổ chức lại theo điều kiện mới

Để không đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa ảnh hưởng đến đời sống người dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang đã ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời về việc thẩm định, công nhận và kiểm tra sau công nhận phương án “3 tại chỗ” đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Tiền Giang khai thác hiệu quả vùng động lực công nghiệp

Tiền Giang khai thác hiệu quả vùng động lực công nghiệp

Tập trung phát triển các vùng động lực được xác định là một trong những nội dung của các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung khai thác, phát triển có hiệu quả vùng động lực khu vực Gò Công và Đông Nam Tân Phước về công nghiệp.
Tiền Giang rà soát tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống

Tiền Giang rà soát tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống

Đó là một trong những nội dung chính vừa được Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; các doanh nghiệp, hộ quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Hoàn thiện quy trình quản lý tài chính các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hoàn thiện quy trình quản lý tài chính các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghiên cứu này thực hiện nhằm phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính công các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo 6 lĩnh vực: Lập kế hoạch tài chính cho dự án; giải ngân và thanh toán; kế toán; kiểm soát nội bộ và quản lý tài sản; báo cáo; kiểm toán và quyết toán. Phân tích từ thực trạng công tác quản lý tài chính công, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang.