Tập đoàn Bảo Việt chi trả 667 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 30/11

Tập đoàn Bảo Việt chi trả 667 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 30/11

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt (mã cổ phiếu BVH) luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Ngày 30/11/2021, Tập đoàn Bảo Việt dự kiến sẽ dành gần 667 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020.
Nguy cơ khủng hoảng quản lý tiền mặt do dịch COVID-19

Nguy cơ khủng hoảng quản lý tiền mặt do dịch COVID-19

Các chuyên gia PwC Việt Nam chỉ ra những nguy cơ khủng hoảng quản lý tiền mặt như: doanh nghiệp thiếu tiền mặt, chưa có cái nhìn rõ ràng về vốn lưu động, rủi ro nợ, rủi ro vi phạm hợp đồng, bị hạ xếp hạng tín dụng… do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt góp phần phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Dưới góc độ quản lý, việc mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp là một trong những giải pháp hữu hiệu để đạt “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, nhờ hạn chế tiếp xúc, vừa là cơ hội để các ngân hàng thương mại mở rộng và tăng trưởng hoạt động dịch vụ ngân hàng.
Lợi nhuận ngân hàng đến từ đâu?

Lợi nhuận ngân hàng đến từ đâu?

Ngân hàng được xem là “huyết mạch” của nền kinh tế, tại sao khi kinh tế chịu tác động bởi đại dịch, tăng trưởng thấp, doanh nghiệp và người dân khó khăn thì ngân hàng vẫn đạt lợi nhuận lớn?
Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp

Các nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của doanh nghiệp

Nghiên cứu kiểm tra các nhân tố tác động đến chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng một mẫu nghiên cứu bao gồm các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp niêm yết tại Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2019.