Tín hiệu kinh tế - xã hội tích cực đầu năm

Tín hiệu kinh tế - xã hội tích cực đầu năm

Những tín hiệu tích cực từ các chỉ số kinh tế-xã hội trong tháng đầu năm đang mở ra triển vọng lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp tình hình dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp.
Tín hiệu tích cực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Tín hiệu tích cực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Lãi suất tái cấp vốn đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 0,25% từ ngày 16-9. Việc giảm lãi suất điều hành mới chỉ được thực hiện trong một tuần nên chưa thể thấy rõ tác động tới nền kinh tế, song đây là tín hiệu tích cực từ phía cơ quan điều hành trong việc hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, để từ đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp.