Tăng cường quản lý tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tăng cường quản lý tổ chức kinh doanh chứng khoán

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh quản lý tổ chức kinh doanh chứng khoán, đảm bảo hoạt động lành mạnh, đúng quy định pháp luật.
Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thực hiện chế độ báo cáo bất thường khi nào?

Tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thực hiện chế độ báo cáo bất thường khi nào?

Kể từ ngày 1/1/2021, tổ chức kinh doanh chứng khoán có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo bất thường theo quy định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khẳng định kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế

Thị trường chứng khoán Việt Nam khẳng định kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện, khẳng định là kênh dẫn vốn quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bước sang tuổi 20, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động sâu rộng đến kinh tế - xã hội thế giới và Việt Nam, nhưng với những nỗ lực từ phía Chính phủ và các cơ quan quản lý, với sự tích lũy nội tại qua 20 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì hoạt động ổn định và phục hồi nhanh, tích cực.