Có nên công bố hết dịch COVID-19?

Có nên công bố hết dịch COVID-19?

Tổ chức Y tế thế giới vẫn cảnh báo dịch COVID-19 là tình trạng đại dịch trên toàn cầu, nên việc công bố hết dịch trong nước vẫn cần được cân nhắc cẩn thận.
Chống thuốc lá lậu, cuộc chiến không hồi kết trên toàn cầu

Chống thuốc lá lậu, cuộc chiến không hồi kết trên toàn cầu

Thuốc lá điếu gây hại và là một trong những gánh nặng của y tế trên toàn cầu. Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Chính phủ các nước trên thế giới cần thực thi các biện pháp mạnh để kiềm chế buôn lậu thuốc lá, vì nó đang làm trầm trọng thêm nạn dịch thuốc lá toàn cầu cùng với những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe và kinh tế xã hội do sử dụng thuốc lá gây ra.