Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

TP. Cần Thơ yêu cầu các chủ đầu tư tập trung thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã và đang triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng; đồng thời sớm hoàn thiện các công việc cần thiết để khởi công thêm các công trình mới theo đúng tiến độ đề ra …
Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 10,78%

Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 10,78%

Trong tháng 10/2021, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ðến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vẫn tạm dừng hoạt động vì không đáp ứng đủ điều kiện phòng dịch theo quy định của ngành Y tế.