Thay đổi hình thức trả lương mà không báo trước, doanh nghiệp bị phạt đến 10 triệu đồng

PV.

Đó là một trong những quy định được nêu tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Thay đổi hình thức trả lương mà không báo trước sẽ bị phạt. Nguồn: internet
Thay đổi hình thức trả lương mà không báo trước sẽ bị phạt. Nguồn: internet

Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

Một là, không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng.

Hai là, không lập sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Ba là, khi thay đổi hình thức trả lương, người sử dụng lao động không thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện.

Bốn là, không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động.

Năm là, sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Sáu là, không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng.

Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần. Như vậy, doanh nghiệp sẽ bị phạt tối đa đến 10 triệu đồng nếu thay đổi hình thức trả lương mà không thông báo trước ít nhất 10 ngày thực hiện cũng như vi phạm các hành vi nêu trên.