Gỡ khó cho ngân hàng phát hành trái phiếu

Gỡ khó cho ngân hàng phát hành trái phiếu

Phát hành trái phiếu được xem là một trong những kênh quan trọng, mang nhiều lợi thế cho ngân hàng như kỳ hạn huy động vốn dài tạo điều kiện ngân hàng cân đối chỉ số vốn ngắn hạn, cho vay trung dài hạn. Nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động phát hành trái phiếu của ngân hàng thương mại "đóng băng" do vướng các quy định.
Ngân hàng thương mại tăng mua trái phiếu lẫn nhau

Ngân hàng thương mại tăng mua trái phiếu lẫn nhau

Một lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) do các ngân hàng thương mại (NHTM) phát hành đã được mua lại bởi các NHTM khác, sau khi Thông tư số 01/2021/TT-NHNN gỡ bỏ quy định của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN cho phép các tổ chức tín dụng được mua trái phiếu phát hành trên thị trường sơ cấp của các tổ chức tín dụng khác.
Trái phiếu ngân hàng hút nhà đầu tư

Trái phiếu ngân hàng hút nhà đầu tư

Mặc dù mức lãi suất chưa thực sự hấp dẫn nhưng các đợt phát hành trái phiếu của các nhà băng những năm qua đều có kết quả khả quan, được nhà đầu tư mua hết.