Không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào trong tháng 5/2023

Minh Lâm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục trầm lắng khi không có thêm đợt phát hành nào trong tháng 5/2023.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 31.658 tỷ đồng.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 31.658 tỷ đồng.

Theo dữ liệu tổng hợp của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày 26/5/2023, thị trường chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận trong tháng 5/2023.

Trong tháng 4, chỉ có một đợt phát hành riêng lẻ và một đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị phát hành 2.671 tỷ đồng được ghi nhận (tương đương 10% tổng khối lượng phát hành của tháng liền kề).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 31.658 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 17% tổng giá trị phát hành) và 15 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 26.137 tỷ đồng (chiếm 83% tổng số).

Các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành thành công 19.438 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tiếp sau là ngành Tiêu dùng phát hành 10.352 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Ngành Ngân hàng mới chỉ phát hành hơn 3.100 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 31.658 tỷ đồng.
Trong 5 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 31.658 tỷ đồng.

 

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 17.206 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5 (tính đến ngày 26/5), tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhóm Ngân hàng chiếm đa số với 9.406 tỷ đồng, tương đương 54%. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 68.130 tỷ đồng (tăng 62.4% so với cùng kỳ năm 2022).

Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 17.206 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5.
Các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 17.206 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5.

Tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2023 là 195.265 tỷ đồng. Nhóm Bất động sản dẫn đầu về giá trị đến hạn với 101.179 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với 31.661 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, có 7 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu trị giá 3.207 tỷ đồng và 7 doanh nghiệp công bố phương án tái cơ cấu trái phiếu.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2023, hiện có CTCP Thuận Đức đã được Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết chào bán trái phiếu ra công chúng với giá trị tối đa 300 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, thanh toán lãi, gốc và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của tổ chức phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11.2%/năm cho 4 kỳ đầu và thả nổi ở những kỳ sau.

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo đã được thông qua phương án chào bán tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với kỳ hạn tối đa 60 tháng kể từ ngày phát hành ra công chúng trong quý II/2023.