VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TRƯỜNG NGHỀ

Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp

Phát triển giáo dục nghề nghiệp theo mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp được coi là một trong các giải pháp trọng tâm để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trao đổi về công tác quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trao đổi về công tác quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là quá trình quản lý huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường.

Gắn giáo dục nghề nghiệp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp ở Việt Nam

Gắn giáo dục nghề nghiệp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, giáo dục nghề nghiệp đã từng bước được đổi mới và phát triển đạt được nhiều thành tựu nổi bật cả về quy mô, số lượng, chất lượng, loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề theo hướng cầu của thị trường lao động để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên dương 130 học sinh, sinh viên trường nghề xuất sắc năm 2020

Tuyên dương 130 học sinh, sinh viên trường nghề xuất sắc năm 2020

130 học sinh, sinh viên xuất sắc các trường nghề trong cả nước được tôn vinh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2020, do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tối 9/10/2020 tại Nhà hát lớn.

Chung tay đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Chung tay đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020, Dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cần có sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đổi mới đồng bộ các yếu tố căn bản của giáo dục nghề nghiệp.