Khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ về Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Trong khuôn khổ của Chương trình, doanh nghiệp (DN) tham gia sẽ được cơ quan Hải quan tạo thuận lợi, hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí về các nội dung liên quan đến lĩnh vực áp dụng quản lý rủi ro, tuân thủ pháp luật hải quan...
Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết tháng 10/2021, toàn quốc có khoảng 14,329 triệu người tham gia BHXH, chiếm 28,79% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; khoảng 82,556 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 84,85% dân số… Đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong tháng 10/2021.
Tăng tính hấp dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội qua đổi mới chính sách

Tăng tính hấp dẫn người tham gia bảo hiểm xã hội qua đổi mới chính sách

Để tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), Nhà nước cần mở rộng cơ chế, khuyến khích người lao động có thu nhập bình quân tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương tối thiểu vùng, người làm kinh tế hộ gia đình, sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo mô hình kinh tế trang trại… tự nguyện tham gia.
[Infographic] Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì?

[Infographic] Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền lợi gì?

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân hưởng được những quyền lợi chính như lương hưu hằng tháng, bảo hiểm y tế miễn phí, được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân…