Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Infographics đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 11/2021

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, đến hết tháng 10/2021, toàn quốc có khoảng 14,329 triệu người tham gia BHXH, chiếm 28,79% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; khoảng 82,556 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 84,85% dân số… Đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong tháng 10/2021.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - Ảnh 1